Achievements

 1. 1995Dyplom Fundacji „VIVA MUSICA” za godne reprezentowanie środowiska
  i Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina na Międzynarodowych
  i Ogólnopolskich konkursach i przesłuchaniach /A diploma of „VIVA MUSICA” Fundacion for representing the milieu of A. Rubinstein Assembly of Music Schools at international and national competitions and auditions (Poland)

 2. 1996NAGRODA DYREKTORA za szczególne osiągnięcia artystyczno-dydaktyczne /The headmaster’s award for outstanding artistic and educational achievements (Poland)

 3. 1997NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY za wyniki w dydaktyce artystycznej / The headmaster’s award for achievements in artistic didactics (Poland)

 4. 1998Nagroda z okazji Dnia Nauczyciela od Dyrektora Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy /The award on Teacher’s Day from the headmaster of the A. Rubinstein Assembly of Music Schools in Bydgoszcz (Poland)

 5. 2001NAGRODA Dyrektora Szkoły za oddanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej /The headmaster’s award for the devotion and achivements in didactical work (Poland)

 6. 2002 – AMERICAN MEDAL OF HONOR nomination by the Governing Board of Editors of the American Biographical Institute “(…) due to your overall accomplishments and contributions to society. (…) the Institute remains an authoritative figure in the field of noting significant accomplishments.” (USA)

 7. 2004 –   NAGRODA DYREKTORA za szczególne osiągnięcia artystyczno-dydaktyczne /The headmaster’s award for the artistic achievements in musical didaction (Poland)

 8. 2005 – Odznaczenie BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI LEGITYMACJA nr 69-2005-73 Warszawa, Prezydent RP /State decoration with Bronze Cross of Merit – legitimation no. 69 – 2005 – 73, Warsaw, President of RP (Poland)

 9. 2007 – Diploma for training of the Vth prize SZYMANOWSKI Michal (Poland) na VII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „In memory of VLADIMIR HOROWITZ” (Ukraine, 2007)

 10. 2007 – NAGRODA INDYWIDUALNA II STOPNIA Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce /The II-nd degree award of Director of Artistic Education Centre for outstanding input into development of artistic education in Poland

 11. 2012 – Nagroda Jubileuszowa Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za długoletnią, owocną pracę/The Vice-chancellor's of The Fryderyk Chopin University of Music Jubilee Award for long-standing, fruitful work

 

 

 

Quick Contact

e-mail: ludmilakasjanenko@gmail.com

Poland +48 668 186 685

Ukraine +38 093 503 1012

 

 
  CREATED BY MULTIMEDIA-STUDIO